ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

​Παρεχόμενες υπηρεσίες στο πεδίο της Κλινικής Δερματολογίας, από την δερματολόγο-αφροδισιολόγο Έφη βασιλείου-Σαλγκάμη ,που διατηρεί ιατρείο στην Λάρισα.​

Κρυοχειρουργική
Αποτελεί μια θεραπευτική μέθοδο με την οποία καταστρέφονται ανεπιθύμητοι ιστοί με τη χρήση πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Σήμερα, η κρυοχειρουργική αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της επεμβατικής Δερματολογίας. Το υγρό άζωτο χρησιμοποιείται ως κρυογόνο για την αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων, προκαρκινικών βλαβών και, τέλος, κακοηθειών του δέρματος, τόσο ως θεραπεία εκλογής, όσο και ως εναλλακτική λύση με πολύ καλά αποτελέσματα.


Μυκητολογικός έλεγχος
Σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια άμεσης εξέτασης λεπίων, τριχών ή ρινισμάτων ονύχων για μύκητες, προκειμένου να τεθεί με βεβαιότητα η διάγνωση μιας μυκητίασης (ποικιλόχρους πιτυρίαση, μυκητιάσεις δέρματος ή ονύχων από δερματόφυτα ή ζυμομύκητες κ.λπ.) και να δοθεί η ανάλογη θεραπευτική αγωγή.

Δερματοσκόπηση
Η δερματοσκόπηση είναι το διαγνωστικό μέσο με το οποίο γίνεται η εκτίμηση και ο έλεγχος σπίλων, αλλά και άλλων προκαρκινικών και νεοπλασματικών δερματικών βλαβών.


Χαρτογράφηση σπίλων
Η χαρτογράφηση αποτελεί έναν τρόπο συστηματικής παρακολούθησης σπίλων σε εκτεταμένες επιφάνειες σώματος (σε άτομα με πολλαπλούς σπίλους, κυρίως άτυπους, σε ασθενείς με ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό μελανώματος ή σύνδρομο δυσπλαστικού σπίλου).

Αποτελεί μια ανώδυνη εξέταση που συνήθως επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση ή αν κριθεί απαραίτητο (σε περιπτώσεις μεμονωμένων ύποπτων για εξαλλαγή σπίλων), συχνότερα. Απαιτεί τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό, αλλά και την εμπειρία του δερματολόγου.

Κατά τη διαδικασία της χαρτογράφησης, καταγράφονται με ακρίβεια οι σπίλοι σε συγκεκριμένες ανατομικές επιφάνειες του σώματος, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική εκτίμησή τους στον επόμενο έλεγχο. Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει τον αυτόματο υπολογισμό του score επικινδυνότητας για κάθε σπίλο και την εκτύπωση των σχετικών αποτελεσμάτων.